Sportovní gymnastika

Malá charakteristika: Sportovní gymnastika vznikla v 19. století v Německu a v pozměněné podobě také v českém sokolském hnutí. Mezinárodní gymnastická federace (FIG) byla založena v roce 1881.
Gymnastická pravidla byla dlouhá desetiletí založena na přibližování hodnocení k nejvyšší známce 10 bodů. Po roce 2004 došlo ke změně pravidel, po které může známka za obtížnost dosáhnout vyšších hodnot.
Sportovní gymnastky soutěží ve víceboji družstev, víceboji jednotlivkyň a finále na jednotlivých nářadích, kterými jsou pro ženy přeskok, bradla, kladina a prostná.

 

Jak jsme na tom my: Naše tréninky probíhají 1x týdně ( ÚT ) od 14 do 16 hodin v malé tělocvičně Haly starosty Hanzala.

Vzhledem k časové dotaci tréninků a možnostem se snažíme o všestranný rozvoj cvičenců a získávání kladného vztahu ke sportu, zaměřujeme se správné držení těla a koordinaci pohybů.

 Cvičíme na různém nářadí, učíme se odhadu, orientaci v prostoru, posilujeme, rozvíjíme rychlost, obratnost a flexibilitu... aj.  

Cvičení vede: Mgr. Jana Bízková, trenérka sportovní gymnastiky a aerobiku II. tř., rozhodčí SG, trenér plavání a lyžování I. tř., lektorka projektu Děti na startu

Kontakt: tel.: +420 777 974 389, bizkova@zsklanovice.cz