Děti na startu

Kdo jsou Děti na startu?                                              

 • Všechny děti ve věku od 4 do 9 let.
 • Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované.
 • Děti z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev.
 • Všeobecná pohybová příprava dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřená na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.

Co se děti naučí?

 • jak ovládat své tělo
 • správně běhat
 • udělat kotoul
 • skákat, padat
 • nebát se míče
 • základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času

Kdy kurzy probíhají?

 • Kurzy kopírují školní rok (září-leden a únor-červen) a v rámci desetiměsíčního tréninkového bloku se uskuteční - 30 lekcí (1x týdně 45 minut). V ideálním případě dítě absolvuje šest bloků během 3 let (od 4 do 9 let věku).
 • Ideální počet dětí v kurzu/hodině je 28- 32 dětí, maximální počet dětí v hodině je 40.
 • Cvičíme každé úterý od 14 do 15 hodin v malé tělocvičně v Hale starosty Hanzala


Proč všeobecná sportovní příprava?

 • protože fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje,
 • protože chybí všeobecná příprava, zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové dovednosti,
 • protože předčasná specializace způsobuje, že i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky,
 • protože předčasná specializace = jednostranné zaměření, což omezuje možnost přechodu mezi sporty,
 • protože předčasná sportovní specializace = předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres,
 • protože orientace na výkon rozděluje děti na "lepší a horší", čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu.