Rope skipping

Rope skipping - víc než jen skákání přes švihadlo
Rope skipping je nový sportovní kroužek pro děti od 1. do 3. třídy, pro kluky i holky. Kroužek, kde se vaše děti naučí dělat se švihadlem takové věci, jaké si zatím ani nedovedou představit.

Rope skipping je zábavný sport, který zlepšuje koordinaci, rychlost, vytrvalost i sílu a celkově zvyšuje fyzickou kondici. Jedná se o moderní formu skákání přes švihadlo, která podporuje děti v týmové spolupráci a rozvíjí jejich kreativitu.

Na kroužku rope skippingu skáčeme nejen jako jednotlivci, ale s různými typy švihadel také ve dvojicích i větších skupinách. Rope skipping nabízí nepřeberné množství způsobů práce se švihadlem a zatímco děti zkouší zvládnout všechna nová kouzla, ani si nestihnou všimnout, jaký fyzický výkon při tom podávají. 

Součástí práce na kroužku je samozřejmě dostatečné protahování a posilování, které zajišťuje rovnoměrné zatížení a celkové zpevnění těla. Velmi dbáme na správné technické provedení cvičení, abychom předešli jednostranému přetěžování.

Výhodou rope skippingu je především jeho rozmanitost, díky které děti nepřestane po pár měsících bavit. Přitom se jedná o finančně a organizačně nenáročnou aktivitu - trénovat se dá na malém prostoru a švihadlo stojí pár korun. 

Co je na kroužek potřeba?

Stačí běžný "úbor" na tělocvik (vč. sportovní obuvi do tělocvičny) a lahev s pitím. Švihadla dětem zapůjčíme.

Jak se mohou děti v tomto sportu dále rozvíjet?

Po zvládnutí základních dovedností ve školním kroužku mohou děti v dalších letech pokračovat v mimoškolním kroužku v klánovické sportovní hale. Rope skipping je plnohodnotný sport, ve kterém se soutěží v republikových i mezinárodních soutěžích.

Kdy trénujeme?


Ve středu od 13 do 14 hodin v tělocvičně v Besedě.

Trenér: Iva Antoňů
tel: 606 845 333
e-mail: iva.antonu@atlas.cz