Počítačový kroužek

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK
 
Pro koho?
Pro děti od 1. do 4. třídy.
 
Kde?
V hlavní budově školy v naší počítačové učebně.
 
Kdy?
Ve čtvrtek od 13,00 do 13,45 začátečníci (1. třída).
Ve čtvrtek od 14,00 do 14,45 pokročilí.
 
Co se děti naučí?
Cílem je, aby si děti osvojily základy práce s počítačem,
poznaly programy jako je Microsoft Word, Power Point,
Malování a pochopily zásady bezpečného internetu.
Část kroužku bude věnována výuce, další pak samotnému procvičování.
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK
 
Pro koho?
Pro děti od 1. do 4. třídy.
 
Kde?
V hlavní budově školy v naší počítačové učebně.
 
Kdy?
Ve čtvrtek od 13,00 do 13,45 začátečníci (1. třída).
Ve čtvrtek od 14,00 do 14,45 pokročilí.
 
Co se děti naučí?
Cílem je, aby si děti osvojily základy práce s počítačem,
poznaly programy jako je Microsoft Word, Power Point,
Malování a pochopily zásady bezpečného internetu.
Část kroužku bude věnována výuce, další pak samotnému procvičování.
 

Pro koho?

Pro děti od 1. do 4. třídy.

Kde?

V hlavní budově školy v naší počítačové učebně.

Kdy?

Ve čtvrtek od 14,00 do 14,45 hod.

Co se děti naučí?

Cílem je, aby si děti osvojily základy práce s počítačem,

poznaly programy jako je Microsoft Word, Power Point,

Malování a pochopily zásady bezpečného internetu.

Část kroužku bude věnována výuce, další pak samotnému procvičování.

 

Lektorka: Michaela Pokorná, tel.: +420 602 609 612