Divadlo

Dramatický kroužek existuje od roku 2004, od roku 2005 pod jménem "DIVADLO NÁHODA". Od roku 2013 je rozdělen na mladší a starší skupinu. Mladší skupinu (do 6. třídy) vede K. Kroupová, starší skupinu (od 4. třídy) M. Černý. Ve 4. - 6. ročníku rozhodují o zařazení do skupiny lektoři.
Kroužek by měl v dětech rozvíjet přirozený dramatický talent a zároveň je vede k týmové spolupráci, k zodpovědnosti za výsledek celku. Během školního roku každá skupina postupně nacvičí absolventské představení, se kterým na závěr vystoupí pro veřejnost. Starší skupina se navíc účastní různých přehlídek, vystupuje pro školu, školku apod.
Divadlo se zaměřuje na vlastní tvorbu lektorů, popřípadě vlastní adaptace literárních děl. Na výsledné podobě představení se výrazně podílí i samotné děti. Rodiče prosíme o spolupráci při výrobě kostýmů a shánění rekvizit. Spolupracujeme i s klánovickými výtvarníky a hudebníky.
Noví adepti jsou přijímáni na základě talentových zkoušek.
Kroužek probíhá v sále KC Nová Beseda.

Kontakt: Michal Černý, tel.: +420 603 158 542, mail.: cerny@zs-kl.cz

               Kateřina Kroupová, tel.: +420 604 641 487, mail.: