Cyklokroužky.cz

Cyklokroužky.cz

Co jsou Cyklokroužky?

Jedná se o celorepublikový projekt všeobecné pohybové průpravy a výuky bezpečné jízdy na kole ( cyklistiky) zacílený na děti předškolního a mladšího školního věku.

Při kroužcích dbáme na všestranný pohybový rozvoj dětí, výuku bezpečné jízdy na kole, rozvíjení správných pohybových návyků, kladný vztah ke sportu a vytváříme pro děti bezpečné prostředí party.

Více info najdete na : www.cyklokrouzky.cz