NF Harmonie

Od školního roku 2014/2015 otevírá Nadační fond Harmonie ve spolupráci  s Dětský domovem Klánovice a ZŠ Klánovice hodiny smyčcové orchestru. 

Orchestr bude probíhat třikrát týdně (pondělí 14-16:15, středa  14-16.15, pátek 14-16:15). Hodiny jsou otevřené všem dětem z okolí  Klánovic ve věku 2.-7. tříd. Přípravka pro úplné začátečníky v Klánovicích (housle, viola, violoncello) začne: ......, výuka probíhá 2x týdně: pondělí a pátek .

Filosofie Nadačního fondu Harmonie  vychází z celosvětového hudebně-vzdělávacího projektu El Sistema, který se snaží poskytovat hudební vzdělání na vysoké profesní úrovni  všem dětem bez ohledu na jejich sociální a finanční zázemí. Hodiny jsou tedy zdarma, stejně jako zapůjčení hudebních nástrojů. Děti se učí hrát na housle, violu či violoncello pod vedení lektorů z řad  profesionálních hudebníků. 
Podmínkou účasti v projektu je pravidelná  docházka na všechny lekce a akce orchestru, píle a pozitivní přístup.

Více informací o Nadačním fondu Harmonie na www.nfharmonie.cz  
Kontakt:  email:  svobodova.jana@nfharmonie.cz