Hokusy - pokusy

I letos bude na naší škole otevřen kroužek zabývající se pokusy.

HOKUSY POKUSY

Pro koho je kroužek určen:
pro zvídavé děti, které baví pokusy a vytváření a které jsou schopné a ochotné dodržovat daná pravidla.   

Věk: 0.-2. ročník ZŠ 

Počet dětí: min. 6, max. 13

Lektor: paní Kadrnožková

Termín: středa 13.00-13.45 hod., středa 15.00-15.45

Cena: 1.100 Kč za 15 lekcí

Obsah kroužku:

1)      provádění bezpečných (při dodržování daných pravidel) fyzikálních, chemických a biologických pokusů jednoduchou formou, vesměs s pomůckami, které najdeme v běžné domácnosti,

2)      přípravné práce ve třídě s různým materiálem a nářadím (nůžky, kladívko, pilka atd.),

3)      pokusy z loňského roku z kroužku Malinký vědec se nebudou opakovat, budu se snažit, aby se neopakovaly ani z roku předchozího.

Více informací:
novak713@gmail.com